Všeobecné obchodní podmínky

PRŮBĚH OBJEDNÁVKY:

Šaty, které nemáme skladem objednáváme u výrobce ihned po zaplacení zákazníkem a to buď celé částky nebo min. 50%ní zálohy. Platba může být provedena bankovním převodem, poštovní poukázkou anebo přes paypal. Další variantou je dobírka. Dobírka na celkovou cenu je možná pouze u šatů ze skladu. U šatů na objednávku je nutná min. 50%ní záloha, zbytek ceny se hradí po dodání šatů na náš sklad.

V okamžiku, kdy platba dorazí na účet, tak šaty objednáváme u výrobce. Většina zboží, která není skladem je k dodání za 7 až 14 dnů.

Objednané šaty odesíláme zákazníkovi v den, kdy je obdržíme od dodavatele. Cena za dopravu je stanovena dle platného ceníku České pošty ve výši 100-180 Kč za poštovní balík (záleží na váze zásilky) nebo je možné osobní převzetí přímo v salónu v Praze. Jakékoliv dotazy tykající se způsobu doručení či platebních podmínek směřujte na email info@justdresses.cz

Při platbě z jiné země než je Česká republika nás prosím kontaktujte abychom vám sdělili informace o platbě a cenách poštovného.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.justdresses.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Nejsme plátci DPH

 

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

a) Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Objednávku je možné stornovat pomocí kontaktů uvedených v sekci kontakty.

c) Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené, či do vyprodání zásob.

d) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

e) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, pokud nebylo sjednáno jinak.

f) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

g) Vyplněním objednávkového formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.justdresses.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

h) Poplatek za dopravu je specifikován v dodacích podmínkách.

 

3. REKLAMACE

a) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR a REKLAMAČNÍM ŘÁDEM.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Kupující (soukromá osoba, nikoli podnikatel s IČ) má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, ve vhodném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

d) kupující je povinen si předem domluvit způsob vrácení  zboží a způsob vrácení peněz.

 

 5. PRÁVA A POVINOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 30  dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 

6. PRÁVA A POVINOSTI KUPUJÍCÍHO

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

c) V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil

d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

b) Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.plesove-saty.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

c) Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. Tento Nákupní řád nabývá účinnost 1.1. 2009 Změny řádu vyhrazeny.